Aktualności

Publikacja podsumowująca projekt

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej projekt "Humaniści skuteczni na rynku pracy".

Więcej

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt Humaniści skuteczni na rynku pracy, która odbędzie się 4 marca 2015 przy ul. Jordana 18 (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego).

Więcej

Zmiana siedziby Biura Projektu

Zmianie ulega adres Biura Projektu. Aktualny adres to ul. Ligonia 40/6. Jednocześnie informujemy, że adres korespondencyjny Stowarzyszenia (pl. Sejmu Śląskiego 2/425 jest nadal aktualny i poczta wysyłana na ten adres będzie na bieżąco odbierana).

Nr telefonu pozostaje bez zmian - 32 7857034 lub 508105010.

Więcej

Stażodawcy projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy"

Prezentujemy listę stażodawców, którzy goszczą stażystów w ramach projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy":

Więcej

Miesięczne karty stażu

Wszystkich stażystów zapraszamy do zapoznania się ze wzorem Miesięcznej Karty Stażu.

Więcej

Zwroty kosztów dojazdu do/z miejsca odbywania stażu

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotów kosztów dojazdu do/z miejsca odbywania stażu.

Więcej

Podsumowanie etapu szkoleniowego

25 marca zakończył się cykl szkoleń dla uczestników projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy".

Więcej

Wyniki rekrutacji

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do udziału w projekcie "Humaniści skuteczni na rynku pracy" - Listę Uczestników Projektu (40 osób) oraz Listę Rezerwową Uczestników Projektu (17 osób).

Więcej

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Ze względu na dużą ilość kandydatów spełniających kryteria formalne udziału w projekcie rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się w dniach 28 - 31 października i 4 - 6 listopada. W związku z tym Lista Uczestników Projektu oraz Lista Rezerwowa Uczestników Projektu zostaną zamieszczone na stronie projektu do dnia 7 listopada 2013. Powyższa zmiana znajduje swoje odzwierciedlenie także w zaktualizowanym regulaminie projektu.

Więcej

Wstępna lista kandydatów

Prezentujemy Wstępną Listę Kandydatów do udziału w projekcie "Humaniści skuteczni na rynku pracy". Osoby, których numery kandydata znajdują się na liście zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej

Przedłużenie terminu rekrutacji!

Chcąc umożliwić uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym jak najszerszemu gronu odbiorców, w tym osobom, których obrony prac licencjackich i magisterskich zaplanowane są na przełom września i października - organizatorzy projektu zdecydowali o przedłużeniu terminu rekrutacji. W związku z tym na uzupełnione formularze rekrutacyjne czekamy do dnia 18 października.

Więcej

Rekrutacja ruszyła!

Rekrutacja Uczestników Projektu ruszyła! Chętnych do udziału zapraszamy do podstrony "Uczestnicy". Tam znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej.

Więcej

Humaniści skuteczni na rynku pracy!

Jesteś absolwentem studiów humanistycznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje i zyskać doświadczenie zawodowe? Jeśli tak, to projekt "Humaniści skuteczni na rynku pracy" jest właśnie dla Ciebie!

Więcej

Organizator

Partnerzy

Projekt „Młodzi kompetentni w sektorze kultury” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.